Õpileping

Teema – Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?
Soovin saada ülevaate erinevatest õpikeskkondadest ja -võrgustikest, missugused on trendid ja tulevikusuunad.  Mind huvitab ka RSS ja vookogude kasutamine õppetöös. Kindlasti olen huvitatud tutvumisest õpikeskkondade disaini pedagoogiliste põhimõtetega.  Veel üks teema, mis mind huvitab, on Moodle keskkonna töövahendid.

Eesmärgid – Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima?
Soovin leida uusi töövahendeid, mida saaksin oma igapäevatöös kasutada. Loodan leida sobiva keskkonna ja vahendid, et luua oma kooli õpetajatele kogukonnapõhine e-õppematerjalide ja juhendite keskkond, kuhu on kavas koondada erinevad tehnoloogiaalased juhendid ja õpetused, mis on meie kooli õpetajatele töös vajalikud.
Veel soovin Moodle keskkonna töövahendeid lähemalt tundma õppida. Seni olen kasutanud Moodlet peamiselt koolituste failide jagamiseks õppijatele, aga tahaks tunda ja osata kasutada ka teisi töövahendeid.

Strateegiad – Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?
Esmalt tutvun kursuse programmiga, ülesannete ja tähtaegadega. Seejärel osalen loengutes ja sooritan vajalikud ülesanded, tutvun õppejõu poolt soovitatud materjalidega. Kui leian mõne sobiva keskkonna või tehnoloogilise lahenduse, katsetan seda, et saada selgust, kas see sobib minu plaanidega. Soovin lahendada ülesanded võimalikult hästi, aga samas kinni pidada esitatud tähtaegadest. Vajadusel korrigeerin on tegevusi vastavalt saadud tagasisidele.

Vahendid/ressursid – Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? 
Kindlasti on mulle abiks õppejõu koostatud kursuse materjalid veebis sh õppejõu soovitatud kirjandus erinevatel teemadel. Pean blogi ning jälgin kaasüliõpilaste blogipostitusi. Katsetan erinevaid tehnoloogia võimalusi ja püüan leida neist mulle sobivad parimad lahendused.

Hindamine
Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?
Olen oma eesmärgi saavutanud, kui
– olen sooritanud kursuse iseseisvad tööd ja tutvunud oma kaasüliõpilaste õppetöö-alaste blogidega;
– olen kasutanud ühe lühikursuse loomisel Moodle keskkonnas selle keskkonna erinevaid töövahendeid ja saanud aru, kas mõned nendest võiksid ka minu töös sobida;
– olen leidnud sobiva idee, kuidas ja missuguseid tehnoloogiaid ja/või keskkondi kasutades oma kooli õpetajatele kogukonnapõhine haridustehnoloogiaalane e-õppematerjalide/juhendite keskkond luua.

Kursuse lõpus kirjutatakse õpilepingu põhjal refleksioon.

Refleksioon – Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema?

Ülesande link:

https://opikeskkonnad.wordpress.com/opijuhis/mis-on-opileping/

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s